• Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

NE VSTOPAJTE

v prostore Zdravstvenega doma s povišano telesno temperaturo, kašljem ali težkim dihanjem!
Svojo ambulanto kontaktirajte po telefonu!

SPREMENJEN REŽIM DELOVANJA ZD NOVA GORICA!

 

Obveščamo vas, da od srede, 18.3.2020, do nadaljnjega, ZD Nova Gorica, zaradi pojavnosti COVID 19 in razglasitve epidemije v državi, zapira vrata vseh dislociranih enot in koncesionarskih ambulant! Kjub temu lahko pacienti za nasvet še vedno po telefonu pokličete v ambulanto svojega osebnega zdravnika.

 

OPOZORILO

Koronavirus

V kolikor imate znake infekta (slabo počutje, kašelj, povišana telesna temperatura,…) in potrebujete zdravstveni nasvet se poleg ambulante izbranega zdravnika lahko obrnete na spodnje tel. številke:
Za odrasle (pon - čet: 8.00 - 20.00, pet: 8.00 -15.00): 051 656 580 in 051 656 588
Za otroke (pon - pet: 8.00 - 15.00): 051 656 509

Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog na Severnem Primorskem

projekt

 

Naziv projekta: Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog na Severnem Primorskem

Kraj izvajanja projekta: Severna Primorska regija
Obdobje trajanja projekta: 1.10.2017 - 31.10.2022

Vsebinsko področje: Programi preprečevanja uporabe prepovedanih drog (PD) in novih psihoaktivnih snovi (NPS) v mobilnih enotah in programi zmanjševanja škode pri uporabnikih PD in NPS v mobilnih enotah
Vodilni partner: ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje
Konzorcijski partner v projektu: Zdravstveni dom Nova Gorica
Partnerji v projektu: CSD Nova Gorica, NIJZ OE Nova Gorica, Mestna Občina Nova Gorica, ZRSZ območna služba Nova Gorica, Ljudska univerza Nova Gorica, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper oddelek Nova Gorica
Vrednost projekta: 157.206,15 €

 

Predmet projekta je posodobitev in nadgradnja že obstoječega programa terenskega dela z uporabniki prepovedanih drog na področju Severne Primorske. Z novim terenskim vozilom in novo zaposlitvijo diplomiranega zdravstvenika je glavni namen projekta povečanje dostopnosti programa zmanjševanja škode med uporabniki PD in NPS, zmanjševanje regionalnih razlik in razlik med spoloma ter delo z obrobnimi skupinami prebivalstva. Pav tako je namen programa vzpostavitev pogojev za boljše sodelovanje in povezovanje zdravstvenega in socialnega sektorja pri delu z uporabniki PD in NPS. Konkretno želimo z novim in posodobljenim terenskim vozilom uporabnikom prepovedanih drog ter tudi njihovim svojcem, ki so hkrati naša ciljna skupina, ponuditi raznovrstne in kakovostne storitve, ki bi krepile njihovo moč in zmanjševale škodo, ki nastane zaradi uporabe drog. Z novo zaposlitvijo diplomiranega zdravstvenika pričakujemo paradigmatski premik v konceptu zmanjševanja škode, ki bo dvignil kvaliteto življenja uporabnikov. Nadejamo se izboljšanega zdravstvenega stanja uporabnikov drog, s čimer jim bo dostopnejši tudi trg dela ter posledično manjša izključenost in stigmatizacija.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Cilji projekta:

1. Zdravstvena in socialna rehabilitacija uporabnikov PD in NPS ter vsaj 400 oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program v času trajanja projekta

2. Načrtno in poglobljeno delo z vsaj 20 uporabniki v času trajanja projekta

3. Krepitev moči ciljnih skupin za približevanje trgu dela saj en uporabnik vključen v iskanje zaposlitve, izobraževanje ali usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu

4. Usposobiti vsaj 7 oseb za delo z uporabniki drog

5. Vključitev vsaj 20 oseb v visokopražne programe oziroma v programe zdravljenja odvisnosti 

preventivni programi