• Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

STOP covid 

Obveščamo vas, da je vstop v objekte zdravstvenega doma in zdravstvenih postaj prepovedan!

Izjema so NAROČENI pacienti.

 

 

SPOŠTOVANI PACIENTI!

Zaradi trenutnega dogajanja po svetu in v Sloveniji, naprošamo za upoštevanje naslednjih navodil.

Pomembno je omejiti širjenje okužbe s koronavirusom. Poleg splošnih pravil higienskega režima je potrebno NUJNO upoštevati, da v kolikor ste bolni, NE VSTOPATE v čakalnico in ambulanto, ampak se prej po telefonu posvetujete z vašim osebnim ali dežurnim zdravnikom. Naprošamo tudi, da administrativne zadeve (naročanje receptov, napotnic, bolniških staležev, itd.) uredite preko telefona ali preko e-pošte. Prosimo, da SE DRŽITE URE NAROČANJA, čeprav se zavedamo, da zaradi drugih obveznosti osebja v ambulanti, večkrat vi čakate nas.

NAMEN UKREPA JE ZMANJŠATI ŠTEVILO LJUDI V ČAKALNICAH TER OMEJITI ZADRŽEVANJE MOREBITNIH OKUŽENIH IN KONTAKTOV!

Ne pozabite, da so pacienti s kroničnimi boleznimi in starostniki najbolj krhki skupini glede umrljivosti zaradi okužb, ne samo s koronavirusom, ampak tudi zaradi drugih nalezljivih bolezni. Zelo pomembno je, da ne pozabite na pomen umivanja oz. razkuževanja rok.

Le s pravo mero previdnosti in preventive lahko zagotovimo varne obravnave za vse, ki to potrebujejo!​

Petra Kokoravec, dr. med., spec. druž. med.
direktorica ZD Nova Gorica

___________________________________________________________________________________________________

 

V kolikor ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, ki ima postavljen sum ali potrjeno okužbo s koronavirusom, ali imate povišano telesno temperaturo (enako ali višjo od 37 stopinj Celzija), ste nahodni, kašljate, imate bolečine v grlu/žrelu, bolečine v mišicah, prebavne težave (bruhanje drisko), ali ste bili v stiku z osebo, ki ima takšne težave, pred vstopom v zdravstveni dom, POKLIČITE SVOJEGA IZBRANEGA ZDRAVNIKA IN POČAKAJTE NADALJNJA NAVODILA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA.​

Prosimo, da brez predhodnega dovoljenja ne vstopate v ustanovo in ostanete doma!
Izogibajte se stiku z ostalimi ljudmi in tako preprečite možnost širjenja okužbe.

V primeru potrebe po nujni medicinski pomoči pokličite na številko 112.

 

Promocija cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane Mestne občine Nova Gorica

datum: 05.06.2020

kategorija: Novice

Mestna občina Nova Gorica skupaj z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica organizira promocijsko akcijo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitusu (cepljenje proti KME).

Mestna občina Nova Gorica skupaj z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica organizira promocijsko akcijo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitusu (v nadaljevanju KME).

V okviru promocijske akcije bo Mestna občina Nova Gorica subvencionirala 50 % prve in druge doze cepiva. Promocijska akcija je namenjena občanom s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica.

Subvencionirana cena enkratnega cepljenja znaša za občane Mestne občine Nova Gorica 12 €. Prejeti je potrebno najmanj dve dozi cepiva. Za popolno zaščito proti KME je priporočeno, da se prejme tudi tretja doza.


TRAJANJE AKCIJE

V Zdravstvenem domu Osnovno varstvo Nova Gorica bodo cepljenje izvajali v ambulanti splošne in družinske medicine Jasna Rovčanin, dr. med. spec. druž. med., Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica po sledečem urniku:

  • ponedeljek, 8. junija 2020, od 14.00 do 16.00
  • sreda, 10. junija 2020, od 11.00 do 13.00
  • ponedeljek, 15. junija 2020, od 14.00 do 16.00
  • sreda, 17. junija 2020, od 11.00 do 13.00

Cepljenje za prvo dozo bo potekalo v opredeljenih dneh junija ter se po 14 dneh od prejetja prve doze nadaljevalo s prejemom druge doze. 

Cepljenje se bo ob ponedeljkih in sredah ob istih urah nadaljevalo v mesecu JULIJU 2020.

Na cepljenje se morajo občani predhodno NAROČITI na telefonsko številko ambulante 05 33 83 347.


UPRAVIČENCI DO CEPIVA

Upravičenci do cepiva so osebe s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica, razen :

  • otroci, rojeni v letih 2017 in 2016, ki se v lanskem letu niso cepili (ali niso prejeli vseh treh odmerkov za osnovno cepljenje) in
  • odrasli, rojeni v letih 1971 in 1970, ki se v lanskem letu niso cepili (ali niso prejeli vseh treh odmerkov za osnovno cepljenje).

Občani rojeni v letih 2017, 2016, 1971 in 1970 bodo imeli pravico do kritja stroškov cepljenja s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

preventivni programi